KernTalenten

De uitkomst van een KernTalenten-analyse vertelt wat je motiveert, energie geeft en waar je in uit kan blinken

Het is een persoonlijke analyse, de uitkomsten blijven een leven lang actueel en kan je gebruiken bij keuzes in zowel studie, werk en privé. Het geeft je inzicht in wat je gemakkelijk ontwikkelt of wat je meer moeite kost. Het is een duurzame en positieve aanpak.


Danielle Krekels ontdekte dat hoe je als kind speelde veel zegt over je dieperliggende, natuurlijke talenten. Zo ontdekte ze 23 KernTalenten, met elk hun eigen specifieke componenten. Na meer dan 10.000 diepte-interviews is de KernTalenten-methode stevig empirisch uitgebouwd en verfijnd.


KernTalenten zeggen iets over:
- aard (hoe je van nature in elkaar steekt)
- potentieel (wat je zou kunnen, mits voldoende intelligentie en opleiding)
- intrinsieke motivatie (wat je zou willen)

In de praktijk

We starten met een vrijblijvend intake gesprek. Dit intake gesprek kan op locatie, telefonisch of via beeldbellen plaatsvinden. Een KernTalenten-analyse bestaat uit een aantal stappen:

Vragenlijst

Je ontvangt van mij een link naar een digitale vragenlijst. De vragenlijst gaat over de kindertijd en hoe je toen speelde. Het kost je ongeveer een half uur om de vragenlijst in te vullen.

KernTalenten-sessie

Tijdens de KernTalenten-sessie bespreken we de ingevulde vragenlijst, het is namelijk belangrijk dat de manier van spelen goed achterhaald wordt om de KernTalenten te kunnen bepalen. Aan het einde van deze sessie krijg je van mij een terugkoppeling over jouw KernTalenten. De KernTalenten-sessie vindt in principe plaats in mijn coachruimte in Rockanje.

Diepte interview (optioneel)

Tijdens het diepte interview bespreken we jouw levensloop, zodat de ontwikkeling en benutting van je KernTalenten in studie / loopbaan / leven duidelijk wordt. Indien je voor een diepte interview kiest, vindt dit op dezelfde dag plaats als de KernTalenten-sessie.

Verslag

Na een paar weken ontvang je van mij het zeer uitgebreide verslag. In het verslag staat een totaal overzicht van alle 23 KernTalenten, met per KernTalent een beschrijving van het KernTalent en hoe jij deze het liefst inzet. Vervolgens worden ook combinaties van KernTalenten besproken, zoals bijvoorbeeld: creativiteit, commercialiteit, empathie, perfectionisme, leiderschap en politiek bedrijven. Er staat ook een conclusie en advies in relatie tot burn-out en bore-out beschreven.

Indien er ook een diepte interview heeft plaatsgevonden, worden de KernTalenten gerelateerd aan de studie- en loopbaankeuzes die je hebt gemaakt of gaat maken. En ook een conclusie en advies gericht op je huidige situatie en ambities en wensen met betrekking tot de toekomst.

Toelichting

In het toelichtende gesprek is er gelegenheid om vragen te stellen over het verslag. Dit is een telefonisch gesprek (of beeldbellen) van ongeveer een half uur.

Aanvullende coaching (optioneel)

Na een KernTalenten-analyse kan je er voor kiezen om gedurende een jaar een drietal coach-gesprekken te hebben. Deze gesprekken vinden verspreid over het jaar plaats en helpen je om het inzicht over je KernTalenten te gaan toepassen.

Over de verschillende opties en tarieven kan je hier meer lezen.